UK Casino Casino Italiano Casino Spiele

Mayan Fortune Online Casino

Geschäftsbedingungen

Clicking here will start your download
 

Leest u aub de gebruiksvoorwaarden aandachtig door voordat u de Mayan Fortune Online Casino website gebruikt of de casino software download.

Algemene Voorwaarden

 1. Door het spelen bij Mayan Fortune (het 'Casino'), geeft u aan dat u de de gebruiksvoorwaarden volledig begrijpt en accepteert.
 2. Deelneming aan de activiteiten en spelen (het 'Spel') van het Casino is niet toegestaan voor personen die gebonden zijn aan jurisdicties waar het gebruik van het Casino bij de wet verboden is. Deelneming aan het Spel wordt nietig verklaard waar dit veboden is bij de wet.
 3. Het Casino is gelimiteerd tot personen van meederjarige leeftijd zoals vastgesteld is bij de jurisdictie waar de persoon inwoner of bezoeker van is. U mag alleen deelnemen aan casino activiteiten indien het niet bij de wet verboden is in de jurisdictie van waar u verbinding met het casino maakt. U dient te begrijpen en accepteren dat het Casino geen wettelijk advies of verzekeringen kan geven. U dient tenminste 18 jaar te zijn om de Casino service te kunnen gebruiken.
 4. Niet meer dan een Echt account per persoon is toegestaan. Meerdere accounts zullen gesloten worden. Speler die meerdere accounts registreren (inclusief accounts met verschillende persoonsgegevens) zijn niet gerechtigd winsten te ontvangen, en alle uitbetalingen zullen nietig verklaard worden.
 5. Deze interactieve casino diensten zijn niet beschikbaar voor personen die verblijven in de Nederlandse Antillen. Indien u fysiek aanwezig bent in de Nederlandse Antillen dan bent u niet bevoegd de interactieve casino diensten te gebruiken of enige advertenties met betrekking tot de interactieve casino diensten te bekijken.
 6. De Onderneming doet geen uitspraken of verzekeringen, impliciet of expliciet, met betrekking to uw wettelijk recht om deel te kunnen nemen aan het Spel, noch hebben enig van de werknemers van de onderneming, licentiehouders, distributeurs, affiliates, dochterondernemingen, adverteerders, promotors of andere agentschappen, of media partners het recht om zulke uitspraken of verzekeringen te geven.
 7. Werknemers van de Onderneming, de licentiehouders, distributeurs, groothandelaren, dochterondernemingen, adverteerders, promotors of andere agentschappen, media partners, detaillisten en leden van aanverwante families van elk van hen is het niet toegestaan deel te nemen aan het Spel.
 8. Het Spel is alleen voor amusementsdoeleinden. De spellen zijn gratis te spelen en een betaling is niet noodzakelijk. Elke deelneming aan het Spel is uw eigen keuze en verantwoordelijkheid. Door het spelen van het Spel, geeft u aan dat u het Spel of het Casino niet ongepast, verwerpelijk, oneerlijk of aanstootgevend vindt.
 9. Het is alleen toegestaan in het Casino te spelen voor uw eigen amusement en niet voor professioneel gebruik. Elke andere toegang, deelneming, gebruik of hergebruik van het Casino of de Site is ten strengste verboden.
 10. De Onderneming behoudt zich het recht voor op elk moment uw account te annuleren zonder u daarover te berichten. Elk tegoed in uw account ten tijde van de annulering kan aan u uitgekeerd worden, maar de Onderneming behoudt zicht het recht voor, in alle oprechtheid, alle winsten en/of tegoeden in uw Casino account nietig te verklaren in geval van de volgende omstandigheden:
  1. Als er duidelijk bewijs is dat u meer dan één actief casino account heeft;
  2. Als de gegevens van uw account niet overeenkomen met de gegevens op de credit card(s) gebruikt voor betalingen in het Casino;
  3. Als u deelneemt aan een casino promotie en uitbetaald voordat aan de vereisten voor de betreffende promotie is voldaan;
  4. Als u foutieve of misleidende registratie, account of identificatie informatie verstrekt;
  5. Als u minderjarig bent;
  6. Als u verblijft in een jurisdictie waar deelname aan het Spel bij de wet verboden is;
  7. Als u iemand anders heeft toegestaan of geoorloofd (bewust of onbewust) te spelen met gebruik van uw Casino account;
  8. Als u niet op persoonlijke basis in het Casino heeft gespeeld (u heeft op professionele basis gespeeld of in samenwerking met een ander of als onderdeel van een club, groep, etc.);
  9. Als u vals speelt of als de Onderneming heeft bepaald dat u gebruik maakt van een systeem (inclusief machines, computers, software of andere geautomatiseerde systemen) speciaal ontwikkelt om het Casino te duperen;
  10. Als u bent aangewezen als bonus misbruiker, gebruik makend van laag risico strategieën om op die manier bonus geld op te nemen;
  11. Als de Onderneming zich bewust is dat u heeft gespeeld bij een ander online casino onder enig van de omstandigheden omschreven onder regel 10.1 tot 10.10 boven;
 11. In het geval de Onderneming fraude of frauduleuze activiteiten verondersteld, of als enig van uw betalingen zijn terug geboekt, dan heeft de Onderneming het recht een bedrag van uw account af te boeken groter dan uw oorspronkelijke storting, en als de Onderneming het nodig acht, wettelijke maatregelen te treffen om uitstaande verschuldigde kosten te innen. U gaat ermee akkoord alle uitstaande betalingen en kosten te voldoen aan de Onderneming of aan online betalingssystemen met betrekking tot het gebruik van het Casino. U gaat er tevens mee akkoord geen stortingen terug te boeken, of op enige andere wijze uw storting(en) te annuleren. In het geval van een terugboeking zullen alle winsten nietig verklaard worden en bent u de Onderneming alle kosten voor het innen van de onbetaalde storting(en) verschuldigd.
 12. Door het accepteren van een prijs en/of winsten van de Onderneming, gaat u ermee akkoord dat uw naam eventueel gebruikt kan worden voor reclame doeleinden en promotionele activiteiten (behalve waar dit bij de wet is verboden) zonder verdere compensatie.
 13. Als u enig geschil heeft over het resultaat van de uitkomst van het Spel, dan kunt u een geschreven klacht indienen gericht aan de Onderneming binnen veertien (14) dagen. In het geval van een tegenstrijdigheid tussen het resultaat getoond door de Casino software en de Casino server software, dan zal het resultaat van de Casino server het officiële en uiteindelijke resultaat van het Spel zijn.
 14. U bent volledig zelf verantwoordelijk voor het betalen van toepasbare belastingen op prijzen en/of winsten ontvangen van de Onderneming.
 15. De Onderneming behoudt zich het recht voor, in eigen overweging en zonder u kenbaar te maken, te eniger tijd nieuwe activiteiten of spelen aan het Casino toe te voegen of bestaande activiteiten of spelen te verwijderen.
 16. Als u niet inlogt in u casino account voor een periode van 180 dagen, dan zal het tegoed van uw account beschikbaar worden gesteld aan de Onderneming. Alle accounts die voor een periode van 6 maanden niet actief zijn geweest worden gesloten.
 17. U bent zelf volledig verantwoordelijk voor het veilig bewaren van uw account nummer en wachtwoord. Het is niet toegestaan een ander persoon of partij, zonder beperkingen, een minderjarige, uw account te gebruiken of hergebruiken, toegang te verlenen tot en/of materialen of informatie te gebruiken van de website, een prijs te accepteren, of deel te nemen in het Spel.
 18. De Onderneming is niet verplicht de gebruikersnamen en/of wachtwoorden te behouden indien de Speler de informatie misplaatst, vergeet, verliest of is anderszins niet in staat in te loggen in het Casino anders dan door een fout van de Onderneming.
 19. De Onderneming is niet verantwoordelijk voor computer of internet storingen, of voor pogingen van de speler om in het Spel gebruik te maken van methoden niet bedoeld door de Onderneming.
 20. Als u fraude pleegt of probeert het Spel te frauderen, of als u onware en/of valse beschuldigingen met betrekking tot de bedrijfsvoering van de Onderneming uit, dan behoudt de Onderneming zich het recht voor uw acties te publiceren met uw identiteit en email adres evenals de informatie te verspreiden onder andere casinos, banken, credit card maatschappijen, en toepasselijke agentschappen.
 21. U zult de Onderneming, zijn werknemers, directeuren, licentiehouders, distributeurs, groothandelaren, affiliates, dochterondernemingen, adverteerders, promotors of andere agentschappen, media partners, en detaillisten schuldeloos stellen en zal hen volledig schadeloos stellen voor alle kosten, uitgaven, aansprakelijkheden, en schades als gevolg van: (i) uw toegang, gebruik, of hergebruik van de web site, (ii) u gebruik van enige materialen van de web site, (iii) uw toegang, gebruik, of hergebruik van de casino server, (iv) uw deelname aan het Spel, of (v) uw acceptatie van enige prijs.
 22. Mayan Fortune is de handelsnaam van de Onderneming, en u verkrijgt geen rechten op de naam, of elke andere gerelateerde namen, illustraties, tekst, concepten of methodes, door het gebruik van de web site en alle bij inbegrepen materialen.
 23. Materialen van het Spel (elektronisch of anderszijds verkregen) zijn automatisch ongeldig indien vervalst, gewijzigd, nagemaakt of anderzijds aangepast, illegaal, mechanisch of electronisch nagemaakt, verkregen buiten de gerechtelijke legitieme kanalen of als deze foutieve teksten, productie, typografische, mechanische, elektronische of andere fouten bevatten.
 24. Alle materialen ingeleverd voor het claimen van prijzen zijn automatisch eigendom van de Onderneming en zullen niet retourneert worden. De Onderneming is niet verantwoordelijk voor verloren, verlate, illegale, incomplete, beschadigde, veranderde, foutgestuurde of ongefrankeerde post, verzoeken, prijsclaims, of deelnames.
 25. Na elke storting wordt automatisch een email notificatie verzonden. We bevelen de Speler aan om alle transactie gegevens, spelregels, annuleringsregels, en de betaalmethoden af te drukken en te bewaren, om misverstanden en meningsverschillen in de toekomst te voorkomen.
 26. Alle inzetten moeten gedaan worden aan de hand van de gebruikers software verstrekt door Mayan Fortune op de web site. Elke internet inzet door middel van een andere methode, inclusief het gebruik van een 'robot' speler, is ten strengste verboden. In het geval dat het gebruik van illegale cliënt software wordt ontdekt, dan behoudt het management zich het recht voor alle gedane inzetten ongeldig te verklaren, de spelers account te annuleren, en elke andere toepasbare acties te ondernemen.
 27. Als u volledig ontevreden bent met de ontvangen service, dan zullen we een terugbetaling in overweging zolang de redenen geldig zijn. Om voor een vergoeding in aanmerking te komen kunt u mailen naar support@Mayan Fortune.com.
 28. De Onderneming behoudt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden te herzien, of procedures toe te voegen of te veranderen, op enig moment zonder voorafgaande aankondiging. Zulke wijzigingen zullen worden toegepast met toestemming van het casino management en met onmiddellijke ingang van kracht zijn. Zulke procedurele wijzingen worden alleen gedaan in het belang en de veiligheid van het casino en/of de spelers.
 29. De bijgevoegde Gebruiksvoorwaarden bevatten de volledige, definitieve en exclusieve overeenstemming tussen de speler en het casino. Ze overschrijven en combineren alle voorgaande overeenkomsten, vertegenwoordigingen, en verhoudingen tussen de speler en de Onderneming met betrekking tot het spelen in het Casino.

Geschäftsbedingungen

MEDEDELING AAN DE GEBRUIKER:

Deze gebruiksrechtovereenkomst (de 'Overeenkomst') hoort bij de computer software verstrekt aan u door Bonne Chance N.V. voor het gebruik van het internet casino Mayan Fortune van de Onderneming. De term 'Software' betekent de computer software waarbij de Overeenkomst is geleverd, gerelateerde verklarende materialen, en bevat ook upgrades, wijzigingen of vernieuwingen van de software beschikbaar gesteld of verzonden aan u ten behoeve van de Onderneming. Leest u aub de Overeenkomst zorgvuldig door. U zult gevraagd worden de Overeenkomst te accepteren en verder te gaan met het installeren van de Software, of indien u de Overeenkomst niet wenst te accepteren, zal de installatie van de software worden afgebroken en kunt u deze niet gebruiken.

Bij de acceptatie van de Overeenkomst verleent de Onderneming u een niet-exclusieve software licentie voor persoonlijk gebruik voor de toegang en gebruik van het casino, toepasbaar op:

 1. GEBRUIK VAN DE SOFTWARE. U mag de Software installeren op een hard disk of andere opslag apparatuur en back-up kopieën van de Software maken, op voorwaarde dat u oude en voorgaande versies of kopieën van de software van de hard disk of andere opslag apparatuur verwijdert en deze zult vernietigen.
 2. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN. De Software is eigendom van de Onderneming en/of zijn licentiehouders. De code, structuur en organisatie van de software is beschermd door intellectuele eigendomsrechten. De Software is ook beschermd door copyright en/of andere internationale intellectuele eigendomsrechten. Gebruik van de Software geeft u geen enkel recht op eigendom of enige intellectuele eigendomsrechten van de Software of de Handelsmerken van de Onderneming en/of andere intellectuele eigendommen afgeleid van de Software.
 3. BEPERKINGEN. U accepteert dat het niet toegestaan is de Software te wijzigen, kopiëren, herdistribueren, publiceren, vertalen, analyseren door 'reverse engineering', decompileren, desassembleren of enige poging toegang te verkrijgen tot de broncode van de Software of de servers van de Onderneming om niet-oorspronkelijke werken te creëren van de broncode of anderszins. De Software wordt gelicenseerd en gedistribueerd door de Onderneming met als enige doel gebruikers in staat te stellen het Casino volledig te kunnen gebruiken. U mag de Software alleen gebruiken voor het online spelen in het Casino. U gaat akkoord geen middelen (inclusief zonder uitzondering, emulators) te creëren of vestrekken waardoor de Software door anderen gebruikt kan worden.
 4. GEEN GARANTIE. DE SERVICES EN DE SOFTWARE WORDEN GELEVERD "ZOALS HET IS". DE ONDERNEMING GEEFT GEEN GARANTIE OF VERKLARING AF VOOR HET GEBRUIK, VOLLEDIGHEID OF NAUWKEURIGHEID VAN DE SOFTWARE. DE ONDERNEMING EN ZIJN LICENTIEHOUDERS GEVEN GEEN GARANTIES AF VOOR DE UITVOERING EN RESULTATEN DIE U BEHAALD DOOR HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE, DE SERVERS VAN DE ONDERNEMING, OF DOCUMENTATIE. DE ONDERNEMING EN ZIJN LICENTIEHOUDERS GEVEN GEEN GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT HET NIET-OVERTREDEN VAN DE RECHTEN VAN DERDE PARTIJEN, VERHANDELBAARHEID, OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN OVERTREDING VAN TOEPASSELIJK WETTEN EN BEPALINGEN. IN GEEN GEVAL ZAL DE ONDERNEMING OF ZIJN LICENTIEHOUDERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE, INCLUSIEF HET VERLIES VAN WINSTEN OF GELDEN GELEDEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF ENIG DEFECT IN DE SOFTWARE OF SERVER, ZELFS ALS DE ONDERNEMING GEADVISEERD IS VAN DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADEN, OF VAN ENIGE CLAIM DOOR DERDEN. Sommige rechtsgebieden staan geen uitzonderingen of beperkingen van incidentele, indirecte of speciale schades, of de uitzondering van veronderstelde garanties of beperkingen tot de duur van de veronderstelde garanties toe. In dat geval kunnen de beperkingen niet voor u van toepassing zijn.
 5. PRIVACY. Het kan voorkomen dat de Onderneming informatie van u verzamelt door de web site betreffende uw credit geschiedenis en/of gebruikte hardware. De persoonlijke gegevens verzamelt door de Onderneming behartigt de belangen van u en de Onderneming beter. De Onderneming is toegewijd uw persoonlijke gegevens te beschermen en respecteert uw privacy. Ons doel is u zo veel mogelijk controle en informatie te verschaffen omtrent uw persoonlijke gegevens en het gebruik de Onderneming daarvan maakt gedurende de uitvoering van de Onderneming. De Onderneming zal nooit uw persoonlijke gegevens verkopen, verhuren, of aan andere partijen openbaar maken anders dan de licentiehouders van de Onderneming of dienstleveraars noodzakelijk voor de uitvoering van het Casino, zonder uw toestemming dit te doen tenzij gedwongen door de wet. Vanwege de complexe en veranderlijke karakter van onze technologie en bedrijf, kan de Onderneming geen garantie geven voor een foutloze uitvoering betreffende uw persoonlijke gegevens en de Onderneming zal niet aansprakelijk zijn voor incidentele, indirecte of strafrechtelijke schade met betrekking tot het gebruik van deze.
 6. TOEPASSELIJKE WETGEVING. De software is in licentie gegeven door BLACK CHIP LIMITED en deze overeenkomst wordt gereguleerd door de wetten van Cyprus, exclusief de toepassing van conflicten met wetsregels. Deze overeenkomst wordt niet gereguleerd door de 'United Nations Convention on Contracts' voor de handel in internationale goederen, de toepassing daarvan is uitdrukkelijk buitengesloten. Als enig onderdeel van deze overeenkomst nietig wordt verklaard en onuitvoerbaar, dan zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de overige onderdelen van de overeenkomst. Die zal geldig en uitvoerbaar blijven volgens de bepalingen. U gaat ermee akkoord dat de Software niet vervoerd, verplaatst of geëxporteerd wordt naar enig land of gebruikt op een manier verboden bij de toepasbare wetgeving, restricties of bepalingen. Deze overeenkomst zal automatisch eindigen wanneer u faalt te voldoen aan de voorwaarden. Deze overeenkomst mag alleen aangepast worden in schrift door een geautoriseerde werknemer van de Onderneming.
 7. BEËINDIGING. De Onderneming mag uw persoonlijke gebruikerslicentie te allen tijde annuleren, met of zonder redenen, direct zonder aankondiging. Bij annulering van deze overeenkomst voor welke redenen dan ook, zult u onmiddellijk de ge•nstalleerde Software van uw computer verwijderen.
 8. DISCREPANCIES IN TAAL Deze overeenkomst is opgesteld in de Engelse taal. In geval van discrepantie tussen de betekenis van één van de vertalingen van deze overeenkomst en de Engelstalige versie, zal de betekenis van de Engelstalige versie doorslaggevend zijn.
 9. VOLLEDIGE OVEREENKOMST Deze gebruikers licentie bevat de volledige overeenkomst en overschrijft alle voorgaande overeenkomsten, vertegenwoordigingen, onderhandelingen, en discussies, zowel mondeling als schriftelijk, tussen de partijen.
 
Safe and Secure Deposit Options